Skip links

Tevreden

Cliënten

Vercura heeft een groot aantal tevreden cliënten die gebruikmaken van zorgverlening of deelnemen aan de dagbesteding. Zij delen graag hun ervaringen met u. Ervaringen van onze cliënten zijn ook te vinden op de website van Zorgkaart Nederland. Bekijk hier hun waarderingen.> zorgkaartnederland

Dhr. van R.

Mijn moeder heeft bijna twee jaar gebruik gemaakt van de dagopvang en thuiszorg van Vercura. De medewerkers zijn echt fantastisch. Mijn moeder kwam daar heel depressief binnen maar haar stemming verbeterde zienderogen. Heel betrokken, kundig, zorgzaam en een ellelang geduld bij wie mijn moeder als mens was. Ook na haar overlijden bleven ze betrokken bij het welzijn van mijn vader. We zijn Vercura erg dankbaar voor wat ze voor mijn moeder en ons hebben gedaan.

Fam. van L.

Wij hebben de zorg ervaren als deskundig, meelevend, meedenkend en heel menselijk. Erg duidelijk in communicatie naar patient en gezin. Heel erg behulpzaam voor patient en gezin.

Jan

Een klein team met deskundige mensen met wie ik meteen een vertrouwensband had. Naast de prima hulp bij mijn verzorging hadden de mensen ook een luisterend oor. Mijn ervaring met Vercura was op alle gebieden uitstekend!

Anoniem

Vercura geeft goede zorg op een correcte manier.Ik heb er een goede ervaring mee.

Wim

Na div operaties heeft het Thuiszorg team Vercura de wondverzorging onder haar hoede genomen dit heb ik ervaren als vakkundig toegewijd en zorgzaam accuraat en goed in omgang naar patiënt en omgeving.

Klachtenregeling

Het is vanzelfsprekend dat we streven naar een tevreden cliënt en/of gast. Wij hechten grote waarde aan een zorgproces dat open, wederkerig en een basis van vertrouwen kent. Toch zou u een klacht kunnen hebben. Wij stellen het op prijs als u de onvrede gelijk uitspreekt bij uw zorgverlener, zodat u samen kunt bespreken wat de oplossing voor uw klacht zou zijn.

Dagbesteding

Komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Vercura. Via info@vercura.nl kunt u uw klacht indienen. Wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen, dan kunt u deze sturen naar Vercura, Caspar Houbenstraat 109 5018 BP Tilburg. U kunt ons ook telefonisch benaderen via telefoonnummer 06-41252673. Wij nemen de klacht na ontvangst direct in behandeling.

Thuiszorg

Let op bent u cliënt van thuiszorg Vercura via Thuisbasis Brabant dan moet u uw klacht indienen via de klachtenfunctionaris van Thuisbasis Brabant. U zorgverlener kan u vertellen van wie u de zorg ontvangt. Via info@thuisbasisbrabant.nl kunt u uw klacht indienen. Wilt u uw klacht liever schriftelijk indienen, dan kunt u deze sturen naar Thuisbasis Brabant Dorpstraat 4 5221 AH ‘s-Hertogenbosch. Natuurlijk kunt u ook hun telefonisch benaderen via telefoonnummer 073-7040515. Zij nemen de klacht na ontvangst direct in behandeling.

De klacht wordt niet naar wens opgelost?

Heeft u een klacht en die is besproken met uw zorgverlener en de klachtenfunctionaris van Vercura? Heeft dit niet de gewenste uitkomst? Druk dan hier om uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie Klachtenportaal Zorg. Deze onafhankelijke partij neemt uw klacht aan en zal deze onderzoeken met als doel de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Hoe verloopt de procedure van Klachtenportaal Zorg?

In deze klachtenprocedure vindt u de volledige procedure die doorlopen wordt.